เซิ้งโปงลาง
             เซิ้งโปงลาง   เป็นการแสดงของชาวไทยภาคอีสาน นิยมเล่นกันมากใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ การแสดงจะมีทั้งหญิงและชาย ใช้ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามทำนอง
เพลง อันเกิดจากความบันดาลใจ ด้วยลีลาแคล่วคล่องว่องไว  ใช้ดนตรีโปงลาง
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ร้อยต่อกันเหมือนระนาดแต่ใหญ่กว่า
ใช้ผู้ตีสองคน คนตีคลอเสียงประสาน เรียกว่า ตีลูกเสิฟ และอีกคนตีเป็นทำนอง
เรียกว่า ตีลูกเสพ มีจังหวะที่เร้าใจและสนุกสนาน เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
โปงลาง, แคน, พิณ, ซอ, ฉาบ, ฉิ่ง, กลอง